Vyšetřování úhynu ryb, ke kterému došlo na začátku května v řece Bílině, skončilo. Kriminalisté vyloučili otravu i další cizí zavinění, příčinou měla být infekce.

Případ prošetřovala policie společně s Povodím Ohře a vodoprávní úřadem, které provedly na místě úhynu odběry vody. Laboratorní rozbor vyloučil otravu, vyšetřování nakonec končí se závěrem, že ryby usmrtila bakteriální a parazitární infekce. „Ta byla způsobena pravděpodobně v důsledku jednorázového úniku kontaminace z nezjištěného místa a zakalením vody v toku vlivem intenzivních dešťů, konkrétní místo možné kontaminace nebylo lokalizováno,“ přibližuje mluvčí teplické policie Daniel Vítek. Protože policie nezjistila žádné protiprávní jednání, vyšetřování ukončila.

Severočeský územní rybářský svaz na začátku května upozorňoval, že bakterie se mohly do vody po přívalových deštích dostat například z odpadních vod. Spekulovalo se o nedaleké čističce, na sociálních sítích se objevovaly i příspěvky poukazující na znečišťování koryta řeky zahrádkáři. Rybáře ale nevylučují ani další zdroje. „Řeka Bílina byla v minulosti velmi ekologicky zatíženým tokem a přestože se situace rapidně zlepšila, stále u ní stojí velké průmyslové podniky, sedimenty obsahují těžké kovy a další znečišťující látky,“ popisuje mluvčí rybářů Jan Skalský. V podobných případech ryby nemusí zemřít jen na aktuální infekci či otravu, ale také na udušení. „Samotné bakterie totiž spotřebovávají kyslík z vody,“ doplňuje mluvčí rybářů.

Úniky nebezpečných látek do severočeských vod kolem průmyslových měst nejsou výjimečné. Staly se i tento týden. „V úterý došlo k úniku ropných látek do Labe u Děčína, podobná událost se stala i u obce Černčice na Lounsku,“ vyjmenovává Skalský. Jednalo se o látky nerozpustné, které hasiči nakonec zachytili pomocí norných stěn. K úhynu ryb podle Skalského nedošlo.

Přívalové deště, které nejspíš odstartovaly zkázonosný proces v Bílině, způsobily během léta i další škody i na rybářských zařízeních. „Přívalové deště a zvýšený průtok úplně zničil a vyřadil mimo provoz líheň v Děčíně, přišli jsme o generační ryby – lipany, pstruhy, siveny, říká Skalský. Sedimenty, které se po přívalových deštích zvedly, ucpaly rybám dýchací orgány, následkem toho uhynuly. Postiženy jsou i pstruhové toky. „Škody za přívalové deště jsou zatím už v řádech statisíců,“ uzavírá Jan Skalský.