„Přírodě jsme tak ulevili o desítky kilogramů plastů, skla, kovů i keramických střepů,“ okomentoval jeden z účastníků úklidové party Jiří Kašpar.