Johann Páll Arnason doktorát dostal na návrh filozofické fakulty za zásluhy o rozvoj vědy a historické sociologie v mezinárodním měřítku a zvláště v České republice.

Ioan D. Marinescu pak na návrh fakulty výrobních technologií a managementu doktorát obdržel za zásluhy o rozvoj vědy v oblasti výrobních technologií, zvláště obrábění .

Další dva návrhy vzešly z fakulty umění a designu. Adéla Matasová titul dostala za zásluhy v oblasti výtvarného umění s orientací na minimalistické, geometrizující a kinetické tendence a další.

Jiří Šetlík pak za morální umělecké postoje v době normalizace a aktivity propagující české výtvarné umění s mezinárodním dosahem.

Co je to čestný doktorát Doctor honoris causa (latinsky čestný doktor) je čestný akademický titul, který se uděluje bez studia a skládání zkoušek. Používá se pro něj zkratka dr. h. c. uváděná za jménem. Udělením titulu se oceňují významné zásluhy určité osobnosti v určitém oboru vědy či umění, zásluhy o mír, určitý stát, rozvoj vztahů mezi státy, na poli ochrany lidských práv a podobně. Udělení titulu je prováděno slavnostním obřadem promocí, kdy po projevech rektora a děkanů promotor přečte latinsky promoční slib a doktoři honoris causa se k němu přihlásí latinským SPONDEO AC POLLICEOR („Zavazuji se a slibuji").

Podle rektora René Wokouna jsou všichni ocenění spjatí s ústeckou univerzitou. „Doufám, že zůstanou stále v kontaktu s UJEP," uvedl rektor.

O tom, že i zahraniční akademici mají s Českem mnoho společného, svědčila i čeština Johann Páll Arnasona, který se ji naučil v 60. letech díky studiu na Univerzitě Karlově. Nyní vede rovněž sérii přednášek pro ústecké studenty. Američan Ioan Marinescu s ústeckou univerzitou spolupracuje od roku 1996.

Zbývající dva ocenění se podle děkana Michala Kolečka významně podíleli na vzniku uměleckých studií na Ústecku, která zde fungují již dvacet let.

 Ioan D. Marinescu.Ioan D. MarinescuSvětově uznávaná osobnost v oblasti výrobních technologií, zvláště obrábění. Zásadním způsobem se zasloužil o rozvoj vědního oboru a nové poznatky zejména v oblasti ELID.

Je profesorem University of Toledo v USA, ředitelem Precision Micro-Machining Center. Byl poradcem prezidenta Obamy v oblasti vědy a výzkumu, spolupracuje s institucemi jako je NASA a další.

Adéla MatasováMalířka a pedagožka, jejíž tvorba byla od konce 60. let průběžně zařazována do mnoha sbírek významných středoevropských institucí, včetně Národní galerie v Praze, Galerie hlavního města Praha a dalších.

Jiří Šetlík a Adéla Matasová.Během své kariéry zorganizovala celou řadu samostatných výstav. Významně se podílela na vzniku FUD.

Jiří ŠetlíkVýznamný a světově uznávaný český historik umění, vysokoškolský pedagog, výtvarný kritik, publicista a diplomat.

Po roce 1968 nesměl publikovat, jeho díla vycházela v samizdatu.

Johann Páll Arnason.Johann Páll Arnason Světově uznávaným odborníkem v oblasti historické sociologie a průkopníkem komplexního zkoumání civilizací -civilizační analýzy.

Je známý především svými civilizačními analýzami. Významně přispěl k prosazení interdisciplinárního a transdisciplinárního přístupu ke studiu makroskopických společenských útvarů.