Jejich uplatnění na trhu práce je pak velmi obtížné a jak je vidět z délky evidence, mnohdy i skoro nemožné.

Rozdělení evidovaných uchazečů o zaměstnání dle délky evidence

Délka evidence Počet uchazečů Délka evidence Počet uchazečů

stav k 28.2.2007 a k 30.9.2008

do 3 měsíců 1 956 do 3 měsíců 1 711
3 - 6 měsíců 1 287 3 - 6 měsíců 791
6 - 9 měsíců 847 6 - 9 měsíců 608
9 - 12 měsíců 643 9 - 12 měsíců 339
12 - 24 měsíců 1 722 12 - 24 měsíců 775
2 - 4 roky 1 262 2 - 4 roky 847
4 - 6 let 786 4 - 6 let 376
6 - 8 let 497 6 - 8 let 306
8 - 10 let 372 8 - 10 let 216
10 - 12 let 148 10 - 12 let 170
12 - 14 let 62 12 - 14 let 55
14 - 16 let 23 14 - 16 let 31
16 - 18 let 0 16 - 18 let 6
______________________________________________ ______________________________________________

Celkem 9 605 Celkem 6 231

V Teplicích dne: 16. 10. 2008
Zpracovali: Pavel Štefl, analytik trhu práce, Mgr. Tomáš Raichl, vedoucí oddělení analýz a prognóz