„Dovoluji si vás informovat, že zamítavé stanovisko jak mé jako starostky města, tak i hejtmana Ústeckého kraje Správa uprchlických zařízení reflektuje a tito nebudou do Bíliny přestěhováni,“ uvedla ve svém statusu na Facebooku v pátek 24. června. „Nejsme schopni tyto ukrajinské romské uprchlíky přijmout, integrovat je a adaptovat za pomoci romských neziskových organizací a jejich sociálních pracovníků do běžného života,“ dodala k tomu představitelka Bíliny. Zveřejnila také dopis z ministerstva vnitra, který k tomu jako odpověď na své argumenty dostala.

Do města pod Bořněm chtěla tuto skupinu nastěhovat Správa uprchlických zařízení. Proti tomu nebylo pouze vedení Bíliny, ale také hejtmanství Ústeckého kraje. Vedení Správy uprchlických zařízení po vyhodnocení těchto negativních stanovisek v závěru tohoto týdne couvlo. „S politováním konstatuji, že obě vaše stanoviska byla nesouhlasná a z tohoto důvodu se Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra rozhodla bílinský objekt pro ubytování těchto skupin dle příslušného usnesení nevyužít,“ napsal v dopise adresovaném na bílinskou radnici ředitel uprchlických zařízení Pavel Bacík.

Ministerstvo vnitra zvažovalo umístění této skupiny uprchlíků do soukromé ubytovny na Teplickém Předměstí. „Lokalita byla jednou z možných alternativ, kterou byl soukromý vlastník ochoten k tomuto účelu ubytování cílové skupiny poskytnout,“ poznamenal Bacík.

S umístěním romských uprchlíků z Ukrajiny na území Bíliny od začátku rezolutně nesouhlasilo vedení města. Starostka argumentovala obavami ze zhoršení již tak dost napjaté situace ve zdejších sociálně vyloučených lokalitách. „Nedokážu pochopit, že někoho ze státních organizací, byť jen na chvíli, mohlo napadnout a nedej bože ještě zrealizovat přesun ukrajinských romských nepřizpůsobivých uprchlíků kamkoliv do Bíliny,“ napsala starostka v otevřeném dopise vedení Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra. „Už tak máme vysoký podíl občanů ze sociálně znevýhodněných skupin a vysoký podíl romského obyvatelstva,“ shrnula Zuzana Schwarz Bařtipánová. Správa uprchlických zařízení postoj města respektovala.