Předmětem prodeje bylo 23 pozemků o celkové výměře 27 935 metrů čtverečních v katastrálních územích Chudeřice u Bíliny a Bílina. Všechny uvedené pozemky se nacházejí uvnitř areálů a tvoří jeden funkční celek. ÚZSVM těmito prodeji umožnil sjednocení vlastnictví nemovitostí v obou areálech, v nichž obchodní společnosti dosud vlastnily pouze stavební pozemky a stavby na nich umístěné. Zbývající pozemky areálů byly ve vlastnictví státu. (red)