Pro uvolněné prostory vedení města hledá využití. Jako nejpravděpodobnější se zatím jeví to, že by v původní radnici mohla mít k dispozici kanceláře pro své potřeby místní základní umělecká škola. Přestěhovala by se sem z vily nad Střelnicí.

Městský úřad v Krupce nyní působí v areálu, který sousedí s původní radnicí a který prošel kompletní záchrannou rekonstrukcí. Jde o historickou budovu bývalé dívčí klášterní školy, která na vstupním štítku nese číslo popisné 32.

Do svého havarijního stavu se tento rozsáhlý objekt dostal poté, co ho v devadesátých letech opustila vojska Sovětského svazu. Kromě každodenním potřebám úřadu bude sloužit i jako informační centrum, v někdejší škole jsou i obřadní a jednací sály, takže se zde bude scházet zastupitelstvo na svém jednání. „Se svatebními obřady počítáme po dovybavení přibližně od léta. Zatím využíváme původních prostor ve staré radnici a také máme pro zájemce k dispozici sál na hradě," říká Zdeněk Matouš, starosta města.

Potřebné přípravy a samotná rekonstrukce probíhaly několik roků. Veškeré práce navíc musely být do všech detailů prováděné pod dohledem odborníků na ochranu památek. Financováním se na realizaci v rozhodující míře podílel Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad celkovou dotací ve výši přes 47 milionů Kč. Zbývající podíl z celkových nákladů ve výši 55,6 milionů korun putoval z rozpočtu města.

Důstojné zázemí v budově najde také informační centrum hornické Krupky. Tedy města, které usiluje společně s dalšími důlními městy na české a německé straně Krušných hor o zápis do seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.