„Dosud není ukončen definitivní výběr, měl by být znám do konce tohoto týdne. Do Bruselu pro výběr Mezinárodním panelem budou zaslány dvě nominace ČR, termín je do 1. 3. 2015. Mezinárodní panel má na výběr cca tři měsíce, měl by sdělit výsledky v červnu 2015," řekla Kristýna Bernášková, tiskové oddělení Ministerstva kultury a dodala: „Označení „Evropské dědictví" je prestižním oceněním EU, pamětihodnost, která jej získá může dosáhnout většího zviditelnění díky komunikační a propagační strategii EU, získat prostor na webu EHL (European Heritage Label), zobrazovat plaketu s logem EHL, využívat příležitosti k vytváření sítí s ostatními pamětihodnostmi pomocí neveřejného webového fóra pro vlastníka pamětihodnosti. Předpokládá se i navýšení cestovního ruchu."

Označení nenabízí přímou finanční podporu, avšak oceněné pamětihodnosti mohou žádat podporu z různých programů EU. Označení mohou využívat pouze členské státy EU. „Má li pamětihodnost získat označení Evropské dědictví, musí prokázat, že má symbolickou evropskou hodnotu (např. významné místo v evropské historii nebo integraci, souvislost s evropskými událostmi, úloha při vývoji společných evropských hodnot, přeshraniční evropský charakter). Dále musí být zajištěny iniciativy pro zvyšování povědomí o evropském významu pamětihodnosti jako vhodné vzdělávací a informační aktivity a pracovní plán zahrnující řízení, přístupnost a komunikaci," sdělila mluvčí.

Radnice v dubském kostele pořádá desítky kulturních akcí za rok. V letošním roce nechá radnice opravit varhany, které v kostele hrály naposledy před skoro 20 lety. „Myslíme si, že kostel není jenom nadregionální pamětihodností, ale je i souborem činností, které přispívají k historii Evropy, soudržnosti a společné budoucnosti. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo s žádostí uspět. Rozhodně to nebude lehké, protože konkurence např. v Karlštejnu je veliká," uvedl už dříve starosta Dubí Petr Pípal. (kos)

-------------

Dubský kostel Neposkvrněného početí Panny Marie je jedinečnou kulturní památkou. Trojlodní bazilika ve stylu benátské gotiky působí díky bílému a červenému mramoru v krajině Podkrušnohoří velmi exoticky. Jde o nejseverněji položenou benátskou stavbu na světě. Kostel byl postaven na konci 19. století na objednávku rodiny Clary -Aldringenů, která spravovala Teplice a okolí více než tři sta let.

-----------

Karlštejn je středověký hrad. Byl založen českým a římským králem, pozdějším císařem Karlem IV. Podle tradovaného výkladu byl hrad zbudován kvůli ochraně říšských korunovačních klenotů a svatých ostatků. V současnosti je hrad významnou národní kulturní památkou a jedním z nejnavštěvovanějších hradů v Česku. Výzdoba kaple sv. Kříže ve Velké věži je ukázkou vyspělého gotického malířství.