„Nemá smysl se tvářit, že to nebude mít žádný dopad na chod policie,“ uvedl dnes (9.9.) diplomaticky ředitel ústecké krajské policie Jiří Vorálek.

Policie bude mít výrazně horší podmínky pro práci v příštím roce, protože šetření u policie má dosáhnout desítek procent proti letošnímu rozpočtu. Jde o velmi významné omezení. „Bude to znát na výkonu služeb,“ dodal Vorálek s tím, že doufá, že na centrální úrovni se snad najde jiný způsob šetření.

Místo aby byla policie dovybavována tak, aby držela v technické oblasti krok se zločinci, její rozpočet bude na všech úrovních omezován stěžují si řádoví policisté. Ani ředitel krajské policie neskrýval, že nastanou problémy. Podle jeho názoru se policie bude snažit v Ústeckém kraji, aby nebyly rušeny policejní stanice.

„Bude hrozit, že někde nemusí být dostatek lidí, protože je omezen počet tabulkových míst, někteří policisté odcházejí. Nábor nových policistů asi v nejbližší době nebude. Máme zkušenost s tím, že pokud se zruší malé oddělení policie, menší viditelnost policie v oblasti se potom projeví. Proto v prvním kole může dojít u některých obvodních oddělení k jejich redukci jenom na policejní stanici,“ uvedl Vorálek.

Na začátku roku bylo plánováno 3474 tabulkových míst, dnes již pouze 3240. Jde o více než 200 tabulkových míst, přitom například plánované počty lounského policejního ředitelství představují 216 a litoměřického 274 policistů. Tedy pokles počtu tabulkových míst není zanedbatelný.

Znamenalo by to, že z oddělení se stane stanice s menším nárokem na personální obsazení, ale také s menším rozsahem činností. Nicméně policisté na místě zůstanou. Omezení se mohou týkat například dosavadních oddělení ve Valtířově, Košticích a Radonicích.

Osudová chyba

„Význam policejní služebny je v přítomnosti. Znamená pro občany v obci a v okolí jistotu, a pro kriminálníky varování. V případě, že dojde k trestné činnosti, zásah místních policistů znamená výraznou úsporu času, a tím i větší šanci zasáhnout včas,“ uvedl ústecký policejní psycholog Josef Kovářík. Dodal, že šetření na policii a hasičích je zásadní pochybení, protože jde o službu občanů.

Nevznikne ani stálá pořádková jednotka, která měla být vytvořena, a již se s ní počítalo. Policie bude hledat úsporu, pokud to půjde, v opuštění některých z více než 70 nájemných objektů, které využívá. Také na minimum omezuje proplácení přesčasových hodin. Pokud je potřeba na nějakou akci více policistů, přesčasy si vybírají v náhradním volnu a proto ve své práci chybí.

Mínus 10 %

Z úst ministrů zaznívám že by zaměstnanci ministerstva vnitra, tedy i hasiči a policisté, měli přijít o 10 % platu. Podle psychologa Kováříka jde o demotivující opatření. „Pokud má dojít ke snížení tarifu a zvýšení pohyblivých složek platu, policisté to vnímají jako přípravu na další snižování platu – prostě nebudou peníze na pohyblivou složku. Kromě toho je problém jak nahradit služební léta – čili získanou zkušenost jiným hlediskem, aby byly policistům přiznány další pohyblivé složky. Paradoxní je, že dobrý policejní tým se pozná podle toho, že nemusí nic dělat. To znamená, že v jeho okruhu je minimum trestné činnosti, protože dobře působí preventivně, a odrazují takzvané závadové osoby od trestné činnosti. Tak přistupují k policistům například v Kanadě. Jenže existují i profese v rámci policie, které svým výkonem jen stěží ovlivní nějaké statistiky. To jsou ti, kteří reagují na případ, který se právě stane. Odpracovaná služební léta u policie skutečně představují nabývání větší zkušenosti a tím důvod ke zvýšené platu. Policejní práce je o kontaktu s lidmi, s jejich triky, matoucím jednáním apod. Zkušenost získáte jen tím, že se opakovaně setkáváte s těmito jevy a jste schopen na ně, na základě zkušenosti, stále lépe a racionálněji, reagovat,“ dodal Kovářík.