Účastníci mše spatřovali v zásahu policie porušení základních práv. Ústavní soudci však jejich stížnost bez detailního projednání odmítli, stejně jako související návrh na zrušení jednoho ustanovení shromažďovacího zákona, zjistila ČTK z databáze soudu.

Mši podle dostupných informací sloužili řeckokatolický a husitský kněz při shromáždění Romů a antifašistů, kteří se na sídlišti Horní Maršov postavili do cesty plánovanému pochodu krajní pravice.

Snažili se tak využít toho, že církevní shromáždění, poutě, procesí a další podobné akce mají jako projevy náboženského vyznání výjimku z ohlašovací povinnosti. Policie i přesto vytlačila shromážděné lidi z trasy řádně ohlášeného pochodu radikálů. Použila při tom dělobuchy a koně.

Pisatelé stížnosti konkrétně tvrdili, že policie svým zásahem porušila jejich právo na nedotknutelnost osoby, shromažďovací právo a právo svobodně projevovat své náboženství a víru. Policie měla podle stěžovatelů odklonit pochod do vedlejší ulice. Místo toho použila donucovací prostředky proti bezbranným osobám na pokojném náboženském shromáždění, stálo ve stížnosti.

Ústavní soud argumenty obsažené ve stížnosti detailně nepřezkoumal. Posoudil ji totiž jako nepřípustnou, protože pisatelé dosud nevyčerpali všechny možnosti právní ochrany, což je podmínka pro podání stížnosti.

Zároveň podle ústavních soudců nejde ani o výjimečně významný případ, který by vyžadoval zásah i přesto, že stěžovatelé všechny možnosti nevyčerpali. Mše měla dohru i před přestupkovou komisí v Krupce. Komise rozdala pětitisícové pokuty šesti lidem, včetně organizátora Miroslava Brože a řeckokatolického kněze. Ti proti tomu podali odpor a komise nakonec od pokut upustila a řízení zastavila.(čtk)