„Vzhledem k tomu, že se ke studiu každoročně zapíše cca 70 procent přijatých uchazečů a naše univerzita bude mít v roce 2013 financováno 3560 studentů 1. ročníků, vypsalo na naší univerzitě 2. kolo přijímacího řízení celkem šest fakult," vysvětlila prorektorka pro studium Alena Chvátalová. Volná místa konkrétně nabízejí fakulty pedagogická, filozofická, přírodovědecká, výrobních technologií a managementu, životního prostředí a zdravotnických studií.

V prvním kole univerzita přijala 4324 studentů. Pokud předpoklady vyjdou, mělo by se jich zapsat kolem 3 tisíc. „Ve 2. kolech přijímacího řízení bude mít šanci na přijetí cca 550 uchazečů o studium," slibuje mluvčí UJEP Jana Šiková.

Nejméně uchazečů o studium univerzita eviduje u přírodovědných, technických a ekologických bakalářských studijních oborů, tedy na fakultách přírodovědecké, výrobních technologií a managementu a životního prostředí. Na jaké obory konkrétně se budou zájemci moci hlásit, se podle Šikové nejsnáze dozvědí na internetových stránkách jednotlivých fakult.

Univerzita nedokáže zatím říci, co by se stalo, pokud by jí nenastoupil dostatečný počet studentů do prvního ročníku. Školy totiž dostávají peníze na studenty, a méně studentů tak znamená i méně peněz. „V tomto směru nechceme a ani nemůžeme spekulovat, protože rozpočet vysokých škol nám ještě není znám," vysvětlila Šiková.

Podle ní při předchozích jednáních UJEP ministerstvo školství nabídlo i případný přesun financí mezi kategoriemi bakalář navazující magistr. „Protože u magisterských studijních oborů zaznamenává univerzita významný převis poptávky, rádi bychom případně této nabídky využili," vysvětlila.

Aktuální stav

Fakulta

Přijatí Nepřijatí Úspěšnost

FF

488 107 82 %

FSE

1005 874 53 %

FUD

166 238 41 %

FVTM

317 103 75 %

FZS

219 392 36 %

FŽP 

370 151 71 %

PF

1374 1321 50 %

PřF

412 352 54 %
UJEP  4324 3538 55 %