V osmou fakultu se má brzy přeměnit nynější ústav zdravotnických studií, sdělila mluvčí univerzity Jana Šiková. čV současné době se projednávají poslední materiály pro transformaci ústavu na fakultu zdravotnických studií. O jejím zřízení rozhodne akademický senát. Poté rektor požádá o udělení akreditace pro novou fakultu.

V době svého založení 28. září 1991 UJEP měla tři fakulty, na nichž studovalo 2082 studentů. Nyní ji tvoří sedm fakult. Studuje zde na 12 000 lidí.

Škola má od letoška nového rektora, jímž se stal bývalý vedoucí katedry regionálních studií na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze René Wokoun. „Za čtyři roky bych rád viděl naši univerzitu s nabídkou kvalitních, jasně profilovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zároveň s velkým vědeckým potenciálem a dalšími tvůrčími aktivitami, vysokoškolskou instituci s širším spektrem zaměření fakult a součástí,“ uvedl Wokoun.

Rektor hodnotí současný stav univerzity jako velmi výhodný, podle něj svým charakterem naplňuje obraz klasické univerzity, a není tak jednostranná, jako některé jiné vysoké školy.

„Problém je, že za poslední tři roky se propadla ve vědě a výzkumu z třetího místa od konce na předposlední. Výsledky ve vědě tady za poslední tři roky dvojnásobně stouply, ale nestačilo to. S tím se snažíme něco udělat,“ dodal rektor. Škola v posledních dnech změnila interní grantový systém i stimulaci vědy a výzkumu; lidé budou nově motivováni tím, že za své výsledky budou odměněni.

Škola již několik let postupně otevírá dokončené budovy kampusu v bývalém areálu ústecké nemocnice, kam se stěhují jednotlivé fakulty. O zřízení kampusu se škola dohodla s vedením města Ústí nad Labem a Ústeckým krajem v roce 2003, rekonstrukce areálu byla zahájená v roce 2006.

V příštím roce se naplno rozběhne poslední, třetí etapa stavby Univerzitní knihovny. Původní termín dokončení byl v roce 2013, již dnes je ale jisté, že se dokončit nepodaří. Některé rekonstrukce jsou naplánované nejméně do roku 2014.

„V těchto dnech čekáme na oficiální potvrzení částky 590 milionů korun z dotace ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na demolice a výstavbu nové budovy pro přírodovědeckou fakultu, fakultu životního prostředí a sdílené laboratoře. V roce 2012 by mohly začít demolice,“ řekla Šiková. (čtk)