Nekvalifikovaní učitelé musejí až na výjimky zahájit studium do konce tohoto roku, aby mohli dále na školách vyučovat. V Ústeckém kraji bylo na úřadech práce k 12. květnu 153 učitelů a zároveň úřady evidovaly 49 volných pracovních míst na tuto pozici. Nejvíce učitelů hledají na Mostecku a naopak nejvíce učitelů je bez práce na Ústecku.
Na PF UJEP se mohou do kombinované formy studia přihlásit učitelé pro mateřské školy a učitelé pro 1. stupeň ZŠ. Další učitelská studia jsou strukturovaná, nejprve tříleté bakalářské a potom dvouleté magisterské. "Neboli zájemce o učitelskou profesi se musí nejprve přihlásit do bakalářského stupně studia, což však nevede k získání učitelské kvalifikace. Takže pro současné nekvalifikované učitele neřeší vstup do bakalářského studia jejich problém," vysvětlil Škoda.

Přihlášek, které mohli zájemci podávat v prodlouženém termínu do konce dubna, jen na obor učitelství pro 1. stupeň ZŠ je letos 160. Z toho 132 uchazečů se hlásí ze zaměstnání. Podle proděkana lze tak předpokládat, že jsou to ti, kteří učí a nesplňují kvalifikaci.

Ministerstvo školství prozatím financuje v prezenční i kombinované formě studia 82 studentů učitelství pro 1. stupeň ZŠ. "V současné době však máme na tyto obory 279 přihlášek, tedy třiapůlkrát více. Pokud nedojde ke slibovanému navýšení, budeme moci přijmout výrazně méně studentů," zdůraznil Škoda. Vyučujících má fakulta dostatek.
Požadavek na nutnost zaměstnávat kvalifikované učitele vzbudil značnou nevoli mezi odbornou veřejností. Ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) v březnu uvedl, že chce předložit výjimku ze zákona, která umožní zaměstnávat i nekvalifikované pedagogy. Bude to v těch případech, kdy škola nemůže sehnat kvalifikované. Na dodělání kvalifikace měli učitelé deset let. Výjimku zatím mají jen kantoři starší 60 let a ti, kteří k 1. lednu 2005 měli nejméně 15 let praxe ve škole. Učitelů bez kvalifikace je v zemi 17.000 ze 130.000. Část jich už ale studuje či plánuje, že studovat začne.