„Odbor zasílal výzvy k podání nabídek stejnému okruhu firem, s členy statutárních orgánů stejného jména či nově vzniklým firmám bez jakékoli reference. Některé zakázky do milionu korun se pak například zadávaly ústně, tedy telefonicky nebo posláním e-mailu, kdy se e-mail navíc nedochoval,“ vyjmenovává chyby předsedkyně kontrolního výboru a krajská zastupitelka Drahomíra Miklošová.

Kontrolní zjištění včetně následných komentářů ředitele krajského úřadu Milana Zemaníka má Deník k dispozici. Z materiálů lze vyčíst, že některé zakázky získávaly firmy, které měly malé základní jmění. Například zpevnění parkovacích ploch u budovy D krajského úřadu zajišťovala pražská firma s ukrajinským jednatelem se jměním 20 tisíc korun.

„Pokud platná právní úprava dovoluje, aby společnost s ručením omezeným měla základní jmění dokonce jen 1 korunu, nemůže ho zadavatel z řízení vyloučit jen proto, že se mu to zdá v poměru k hodnotě zakázky nedostačující,“ uvádí ředitel ve vyjádření.

ALTÁN BEZ ROZPOČTU

Další nedostatek se týká například stavby altánu pro kuřáky v 8. podlaží krajského úřadu. Tady kontrolní výbor upozorňuje, že výzva na podání cenové nabídky byla nestandardní, totiž ústní.

„Ústní výzva v tomto případě znamená telefonickou výzvu několika firem, kdy byla určeným pracovníkem gestora domluvena společná schůzka zástupců firem na staveništi, kde si místo prošli a zjistili, jaké práce bude nutno provést, a pak podle těchto informací předkládali své nabídky,“ vysvětluje ředitel.

U altánu se pak výbor pozastavuje též nad tím, že měl být zpracovaný alespoň jednoduchý rozpočet a výkaz výměr. K ničemu takovému ovšem nedošlo.

„Účastníkům schůzky byl předán jednoduchý náčrtek požadovaného altánu a dojednány další důležité informace,“ reaguje ředitel, který naopak vnímá výhody v tom, že potencionální dodavatelé viděli rozsah požadovaných prací přímo na místě. „Dotazem tak mohli reagovat na úskalí a nástrahy místa realizace, a proto mohli své nabídky předkládat v krátkém časovém úseku,“ doplňuje Zemaník.

Formou ústní výzvy byly zadány i zakázky na mytí oken na budovách A, B, C a D krajského úřadu. Ředitel vysvětlil, že v tomto případě šlo o sezvání firem e-mailem na společnou schůzku, kde si jejich zástupci zjistili bližší informace. Písemnou výzvu ovšem kontrolní výbor hledal marně. „Písemná e-mailová výzva se bohužel nedochovala,“ sdělil ředitel.

Kontrolní výbor ve své zprávě často upozorňuje taktéž na to, proč se oslovují firmy z Prahy a ne místní. Například firma z Prahy dodala 25 kusů dálničních známek pro auta krajského úřadu, ačkoli se dají běžně koupit například na benzinové pumpě. „Dálniční známky se prodávají za nominální hodnotu, nezáleží tedy na tom, kde jsou pořízeny, cena zůstává stejná,“ informoval Zemaník.

V předložených plánech práce a v zápisech za rok 2016 a 2017 je podle kontroly též evidentní, že odbor interního auditu neprovedl ani jeden audit veřejných zakázek.

„Vnitřní kontrola má celou řadu povinností ve vztahu s nakládáním s veřejnými prostředky. Za dva roky ovšem žádná kontrola z jejich strany neproběhla a nechávají to pouze na vnější kontrole, kterou provádí ministerstvo financí. To ale nemůže obsáhnout do šířky a do hloubky všechno,“ řekla Miklošová.

S tím Zemaník nesouhlasí. „Vzhledem k tomu, že veřejné zakázky každoročně kontroluje přezkum hospodaření ministerstva financí a všechny kontroly projektů zahrnují též kontrolu veřejných zakázek, není hospodárné znovu auditovat stejnou oblast,“ zmínil.

STÁLE TI SAMÍ

Písemné výzvy k podání minimálně tří nabídek úřad podle výboru opakovaně zasílal omezenému okruhu vybraných dodavatelů se sídlem v Praze, v nichž působil stejný jednatel, další jednatel se stejným příjmením a další osoby, u nichž nelze vyloučit personální propojení.

„Existující firmy se mění, společníci prodávají své podíly, firmy mění své jednatele, a jestliže v minulosti byl někdo jednatelem v jedné firmě, ale už není, není to žádným důkazem personálního propojení s firmou, kde působí jednatel stejného jména, ale jiného věku a bydliště. Jejich příbuznost nelze z veřejných zdrojů prokázat. Ale souhlasíme, že do budoucna by se v jednom výběrovém řízení neměli vyzývat dodavatelé, kde shodná jména společníků či statutárních orgánů vedou k domněnce o personálním propojení,“ hájil postup úřadu ředitel.

Předsedkyně kontrolního výboru Drahomíra Miklošová, která dříve působila jako starostka Obrnic na Mostecku, by si podle svých slov tento postup v životě nedovolila.

„Telefonicky jsem si maximálně objednala toner do tiskárny. Schválili jsme si limit, že starosta může udělat smlouvu nebo objednávku do 50 tisíc, všechno ostatní jde do rady nebo zastupitelstva. Věřím, že se krajští radní budou zabývat změnou limitů u zakázek malého rozsahu, úředníci tam mají velký prostor organizovat si zakázky sami,“ podotkla Miklošová.

„Z CIZÍHO KREV NETEČE“

Podobně mluví i primátor Teplic a krajský zastupitel Jaroslav Kubera. „Musím říct, že jsem vyjádření kontrolního výboru poslouchal jako Alenka v říši divů. U nás v Teplicích něco takového vůbec není možné, máme směrnici a všechny malé zakázky, když je to možné, se zadávají. Ústní forma vůbec nepřichází v úvahu,“ sdělil Jaroslav Kubera.

„Někteří úředníci se asi stále řídí heslem „z cizího krev neteče“ a zneužívají absenci kontroly ze strany vedení úřadu. Oceňuji, že na potřebě vyřešit tento problém se shodli zastupitelé napříč politickým spektrem,“ doplnil krajský zastupitel za ANO Petr Urbánek.

Podnět k prošetření odboru kanceláře ředitele vzešel z dílčího zápisu ministerstva financí a od náměstka Martina Kliky. „Došlo k určitým pochybením, na které jsem narazil při denní práci. Proto jsme s panem hejtmanem dali podnět kontrolnímu výboru. Rada to bude řešit v rámci svých pravomocí tak, abychom podobným věcem do budoucna předešli. Budeme o tom informovat zastupitele, případně předsedy klubů,“ připomněl náměstek Martin Klika.

Výbor navrhl provést zpřísnění a opatření ve směrnici krajského úřadu o zadávání veřejných zakázek. Za pochybení ovšem nikdo ze zaměstnanců úřadu potrestaný nebude.

„Na posledním jednání Zastupitelstva Ústeckého kraje předsedkyně kontrolního výboru konstatovala, že podle závěrů výboru nebyl porušen zákon ani směrnice, a není tedy v tuto chvíli žádný důvod, proč by měly nastat personální změny. Návrhy kontrolního výboru se bude zabývat Rada Ústeckého kraje,“ poznamenala mluvčí krajského úřadu Lucie Dosedělová.

Co na úřadu odhalil kontrolní výbor?- odbor kanceláře ředitele krajského úřadu zasílal výzvy k podání nabídek stejnému okruhu firem či nově vzniklým firmám bez jakékoli reference
- některé zakázky do milionu korun se zadávaly telefonicky nebo posláním e-mailu
- odbor neprováděl vnitřní audity