Informovala o tom mluvčí kraje Magdalena Hanáčková. Zakázka je z roku 2009.

Kraj podle ÚOHS do předpokládané hodnoty zakázky na stavební práce zahrnul i dodávky, které nejsou nezbytné k jejímu provedení.

Konkrétně šlo o vnitřní a technologické vybavení a vozový park v celkové výši přibližně 30 milionů korun. Tato suma představuje přibližně čtvrtinu ceny celé posuzované veřejné zakázky.

"Zahrnuté dodávky tak byly zadány podle ustanovení vztahujících se k podlimitním veřejným zakázkám, ačkoliv se podle jejich předpokládané hodnoty jednalo o nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky. Postup Ústeckého kraje mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky," uvedl předseda ÚOHS Petr Rafaj. Protože se kraj proti rozhodnutí ÚOHS odvolal, není pravomocné.

Kraj rozhodnutí úřadu napadl v plném rozsahu, podle něj je verdikt mimo jiné nezákonný a rozporný. Závěry úřadu podle kraje nekorespondují se zjištěnými skutečnostmi a nejsou podloženy relevantními důkazy. "Kraj pokládá navíc odůvodnění rozhodnutí za zcela nedostačující, kdy toto považuje za značně nesrozumitelné až matoucí," dodala Hanáčková.

Hanáčková mimo jiné k výtkám ÚOHS uvedla, že u vozového parku šlo o jedno nákladní auto, jedno osobní auto a jeden motocykl, vše pro výuku řidičů z řad studentů školy. Kraj navrhl, aby předseda ÚOHS napadené rozhodnutí zrušil a řízení zastavil. "V případě, že neshledá důvody pro zrušení rozhodnutí a zastavení řízení, aby napadené rozhodnutí změnil tak, že zruší výrok o uložené pokutě, případně sníží uloženou pokutu na symbolickou částku," doplnila Hanáčková.