Společnost má v plánu během nejbližších tří let dostavět tři její nemocnice. „Poté, co jsme v Teplicích dobudovali za bezmála 400 milionů korun nový pavilon pro centrální operační sály, centrální sterilizaci a anesteziologicko-resuscitační oddělení, postavíme moderní pavilony se stejnou náplní a navíc s dosud chybějícími urgentními příjmy v Děčíně a Chomutově,“ popsal předseda představenstva KZ Jiří Novák. Předpokládané náklady na tuto akci jsou asi 850 milionů, respektive 535 milionů.

V největší nemocnici v síti KZ, v Ústí nad Labem, pak vyroste nový pavilon s operačními sály, jednotkami intenzivní péče a standardními lůžkovými odděleními. Tam přestěhují i celé ústecké Kardiocentrum včetně kardiochirurgie. „Zde předpokládáme náklady přibližně 1,35 miliardy,“ dodal Novák s tím, že částky zahrnují i vybavení technikou.

Kraj podpoří KZ rovněž při obnově vybavení Komplexního onkologického centra. Plánují pořídit i přístroj PET/CT pro oddělení nukleární medicíny v chomutovské nemocnici a lineární urychlovač včetně příslušenství pro onkologické oddělení Masarykovy nemocnice v ceně 245 milionů.

Objem všech investic je zcela mimo rámec možností finančního krytí z vlastních zdrojů společnosti. Rozvoj KZ ale nezafinancuje výhradně kraj. Kryt bude z více zdrojů včetně vlastních investic nebo z programu RE:START na podporu strukturálně postižených regionů.