Z nového dotačního programu Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji samospráva rozdělí celkem čtyři miliony korun, jeden zájemce přitom může získat 30 až 200 tisíc korun. Program schválili zastupitelé na svém prosincovém zasedání. Je určený pro malé začínající podnikatele s bydlištěm, sídlem či provozem na území Ústeckého kraje. „Do regionu se nám už podařilo dostat velké investory, většinou zahraniční, ale měli bychom podporovat i naše lidi, malé podnikatele, kteří chtějí začít, ale nemají na to prostředky," vysvětlil hejtman Oldřich Bubeníček.

„Pokud by se program osvědčil a byl o něj zájem, věřím, že příští rok je kraj schopen uvolnit větší částku a mohl by podpořit víc podnikatelů," dodal hejtman.

Žádosti o dotaci mohou lidé podávat od 18. února do 31. března na adresu krajského úřadu. O poskytnutí dotace se rozhodne nejpozději do 2. května. Dotace může tvořit maximálně 70 procent celkových nákladů projektu.

Peníze lze použít na nákup strojů, zařízení a technologií, výpočetní techniky, softwaru, vnitřního vybavení, nářadí, nástrojů, licencí a patentů. Dotace se vztahuje i na tvorbu webových stránek, katalogů či propagačních materiálů.

Veškeré formuláře, přílohy a pravidla programu zájemci najdou na webu Ústeckého kraje. V případě nejasností se lidé mohou obrátit na odbor strategie, přípravy a realizace projektů, oddělení podpory průmyslu a podnikání. Kontaktními osobami: A. Tallowitz, M. Želinová Langweilová a M. Kuchynková.