„Řada poskytovatelů nemá peníze do začátku roku, proto se konalo mimořádné schvalování, aby poskytovatelé zvládli provoz do 15. dubna, než jim přijde první splátka dotace z ministerstva," vysvětlila vedoucí krajského odboru sociálních věcí Petra Lafková.

O dotaci z krajského rozpočtu požádalo 84 organizací, které potřebují peníze na 262 sociálních služeb. „Celkem požadovaly 30 milionů korun, bohužel mohli jsme rozdělit jen 10,5 milionu," uvedl krajský radní pro sociální oblast Martin Klika. Přes 350 tisíc korun například obdrží Farní charita Litoměřice, Oblastní charita v Mostě dostane přes 600 tisíc.

Další tři miliony korun letos kraj nově vyčlenil i na prevenci a podporu protidrogové politiky. Zájem projevilo 6 organizací, chtějí zajistit fungování 26 služeb. „V minulých letech tolik peněz na prevenci nešlo, po vyhodnocení problémů kraje jsme si řekli, že peníze musí jít jednoznačně i do této služby," řekl Martin Klika. Peníze budou mít organizace na účtu do konce února.

Na zajištění všech sociálních služeb letos Ústecký kraj od státu požaduje 1,3 miliardy korun. Dostane však jen 807 milionů, tedy podobnou částku jako loni. „Potřebovali bychom daleko víc, jiné kraje mají sociálních služeb méně, přitom mají dostat stejně," zdůraznil radní Klika.

Přestože bude chybět zhruba půl miliardy, podobné problémy jako loni kraj neočekává. Tehdy několika organizacím hrozil zánik, omezování služeb a propouštění zaměstnanců.