Národní rating Aa1.cz odráží solidní provozní výsledky dosažené v minulých letech a dostatečné finanční rezervy. Vliv na hospodaření kraje mají především daňové příjmy.
Celková výše úvěrů kraje ke konci loňského roku klesla o 151 milionů na 1,994 miliardy korun. Kraj loni dočerpal úvěr, který si vzal na stavební práce v objektech příspěvkových organizací. Otevřel si zároveň úvěr na 350 milionů korun, kterým nahradil jiný s vysokým fixním úrokem.
Hospodaření Ústeckého kraje za loňský rok skončilo přebytkem 442,5 milionu korun. Příjmy činily 13,14 miliardy korun, výdaje 12,70 miliardy korun. Závěrečný účet nyní schválili zastupitelé. Daňové příjmy byly oproti plánu vyšší o 169 milionů korun.
Přebytkem kraj posílí rozpočty příspěvkových organizací, 150 milionů použije na zvýšení základního jmění Krajské zdravotní, která sdružuje pět krajských nemocnic. Celkem 180 milionů korun dá kraj na splacení staršího úvěru. Skoro 12 milionů korun schválili zastupitelé na pořádání zimní dětské olympiády. Kraj rozdělí více než 687 milionů korun.
V letošním roce plánuje samospráva, která zaměstnávala ke konci předchozího roku 555 lidí, hospodařit s příjmy 11,917 miliardy korun a výdaji 12,115 miliardy korun. Schodek ve výši 199 milionů korun pokryje částečně úsporami z minulých let a zčásti úvěrem.