„Jsem přesvědčen, že lidé nejsou lhostejní k neštěstí druhých a že na konto přibude během pár týdnů co nejvíce peněz na krytí povodňových škod. Výtěžek sbírky potom zastupitelstvo kraje rozdělí postiženým obcím. Další peníze jdou samozřejmě z krajského rozpočtu, finance nám přislíbily ostatní kraje nezasažené povodní, ozývají se města a obce s nabídkou pomoci. Se žádostí o příspěvek se obrátím na společnosti a podnikatele působící v kraji," řekl hejtman Oldřich Bubeníček.

Na zvláštní bankovní účet kraje s názvem KONTO POVODNĚ 2013 – Ústecký kraj, číslo účtu 22229922/0800 (Česká spořitelna a.s.), není nutné při zasílání příspěvků uvádět další symboly (variabilní, konstantní a specifický), a to v případech, že dárce chce zůstat anonymním. Pokud však bude chtít, aby jeho jméno bylo zveřejněno v seznamu dárců nebo bude požadovat potvrzení o vkladu do veřejné sbírky pro účely odečtu hodnoty daru dle § 20, odst.8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, musí uvést do kolonky variabilního symbolu (VS) právnická osoba své identifikační číslo a fyzická osoba (občan) rodné číslo (případně do textu pro zasílání platby své příjmení a jméno).

Peníze lze na zmíněný účet zasílat nejpozději do konce října letošního roku. O stavu finančních prostředků na uvedeném kontu a také o následném rozdělování peněz nejpotřebnějším obcím a dalším poškozeným bude Ústecký kraj veřejnost průběžně informovat.