Přes 100 milionů korun přispěje ROP Severozápad na rekonstrukci silnice II/265 z Varnsdorfu do Krásné Lípy. Spoluúčast kraje bude téměř 18 milionů korun. Na rekonstrukci silnice II/266 z Rumburka do Šluknova přispěje ROP Severozápad 94 milionů korun, kraj na ni dá ze svého bezmála 17 milionů. Zadávací řízení na obě zakázky už posoudili radní. "Podpisy smluv o dílo předpokládáme do konce února, předání staveniště pak začátkem března," řekla ČTK Dosedělová.
Za víc než 77 milionů korun chce kraj zrekonstruovat 13 menších mostů a dvě okružní křižovatky. ROP Severozápad na projekt přispěje 66 milionů. V tomto případě kraj zakázky rozdělil. "Každá část zakázky se posuzuje a hodnotí samostatně, takže každá část může mít jiného vítěze, což umožňuje i zapojení menších místních dodavatelů," uvedla Dosedělová.
Ústecký kraj musí splnit přísné podmínky ROP Severozápad a všechny akce dokončit nejpozději na začátku podzimu, jinak by o dotaci mohl přijít. Nutnost včasného dokončení zahrne i do smluv s dodavateli. "Ústecký kraj považuje tento termín za šibeniční, ale jako žadatel o dotaci musíme podmínky samozřejmě splnit. Termín dokončení do 30.září je pevná obchodní podmínka a vybraní uchazeči ji musí akceptovat pod hrozbou sankce ve formě smluvní pokuty ve výši 0,2 procenta z celkové ceny zakázky za každý den prodlení," doplnila Dosedělová.
Podle hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka (KSČM) má kraj připravené i žádosti o dotace na opravy krajských silnic pro nové plánovací období. V letošním roce získá na silnice druhých a třetích tříd i příspěvek od státu ve výši 330 milionů korun.
Ústecký kraj si nechává zpracovat analýzu celkového stavu silnic nižších tříd, které spravuje. Zároveň hledá možnosti, jak financovat jejich opravy. Podle odhadů, které už dříve udělali správci krajských silnic, by kompletní opravy silnic vyšly na osm miliard korun. Vedoucí odboru dopravy Jindřich Franěk už dříve ČTK řekl, že analýza by měla být hotová letos na jaře. Mezi možnými způsoby financování oprav je podle Fraňka kromě nynějších průběžných rekonstrukcí i úvěr nebo takzvané PPP projekty, které financují soukromé subjekty.