Kvůli probíhajícím rekonstrukčním pracím na konstrukci mostu je po dotčené části sjízdný jeden pruh. Firma se snaží řídit dopravu semafory, v důsledku čehož se tvoří dlouhé fronty. Celá řada řidičů si krátí cestu přes nové i staré Bystřany. Zvýšeným provozem přes obec trpí místní silnice i fasády přilehlých domů.

"Vzniklá situace okolo opravy mostu několikanásobně zvýšila dopravu v obci, dochází nejen k porušování zákona o veřejném zdraví zvýšenou hlučností a prašností, ale i k ohrožení bezpečnosti občanů a jejich dětí," zlobí se starosta obce Ivan Vinický. I když rekonstrukce mostu probíhá mimo obecní správu Bystřan (je v režii ŘSD - pozn. red.), snaží se starosta apelovat na brzké dokončení a sjednání většího klidu v obci.

"Někteří řidiči svou bezohledností a nedodržováním silničních pravidel ohrožují svým chováním naše občany, což dokazuje také několik nehod," poznamenává Vinický. V minulých dnech se tu stala dokonce tragická nehoda, kdy špatně skončil cyklista po střetu s autem.

"Dalším problémem je i to, že do obce vjíždějí přes zákaz těžké nákladní automobily a vozidla dálkové dopravy vysoko přes povolený limit 3,5 t. To má za následek narušování infrastruktury obce (kanalizace, rozvody vody, plynu atd.), ale i poškozování majetku občanů, včetně chvění a praskání budov," dodává starosta.

Zvýšená doprava se místním nelíbí. "Bojím se pouště ven děti samotné. Aby je na silnici a v horším případě na chodníku nesrazilo auto. Jezdí tudy jako o život," rozčilovala se maminka dětí ve starých Bystřanech.

Zdroj: Deník/Petr Málek

"Doufáme, že tato oprava mostu bude dokončena ve slíbeném prodlouženém termínu, neboť sama obec Bystřany má několik akcí, kdy potřebuje zasahovat do komunikace a nyní to musí zatím odkládat, aby nedošlo ke kolapsu dopravy v obci," poznamenal ještě v závěru starosta Vinický. "Všichni víme, že oprava mostu je nutná a musí se dokončit. Komplikace jsou součástí každodenního dění a života, proto bych rád poděkoval všem našim občanům za trpělivost," uzavřel Ivan Vinický.

O opravě mostů jsme aktuálně psali toto:

Most v Bystřanech.
Opravenou půlku asfaltují. Zároveň se chystají na druhou část mostů u Bystřan