Z důvodu rekonstrukce komunikace, která následuje na práci vodařů v dané části, bude uzavřena křižovatka ulic Alejní a Čsl. dobrovolců. Průjezd autobusů však bude zachován. V 1. etapě bude umožněn výjezd vozidel zajišťujících zásobování OC Galerie (směr ul. Zelená, Čsl. dobrovolců, Alejní), ve 2. etapě budou vozidla zajišťující zásobování OC jezdit po objízdné trase. Jednosměrná objížďka povede ul. Alejní, Zelená, Papírová, Dlouhá, přes Zámecké náměstí do ul. U Zámku, v opačném směru ul. Alejní, U Zámku, přes Zámecké náměstí do ul. Dlouhá a Papírová. Ulice Dlouhá v úseku od Zámeckého náměstí po křižovatku s ul. Papírová bude zobousměrněna.