Magistrát města Teplice vydal uzavírku na komunikaci u Červeného kostela a Severočeské vodovody a kanalizace a Severočeská vodárenská prostřednictvím dodavatele stavby Vodohospodářských staveb budou rekonstruovat své zařízení, jak vodovodní, tak kanalizační řad.

Důvodem rekonstrukce je špatný technický stav stávajících sítí.
Jedná se o rekonstrukci kanalizace a vodovodu vcelkovém finančním objemu přes 14,5 milionu Kč (bez DPH).
Zhotovitelem stavby je na základě výsledku výběrového řízení společnost Vodohospodářské stavby s. r. o. Teplice.
Rozsah stavby, tj. co bude rekonstruováno:
celkem 513 metrů kanalizace (potrubí o průměrech 500, 600 a 800 mm) a 230 metrů přípojek,
463 metrů vodovodů (potrubí o průměru 80 mm) a 112 metrů přípojek.

Uzavírka místní komunikace: ul. U Červeného kostela (větev – směr jízdy od ul. E.Dvořákové směrem kMasarykově třídě) ve III. etapách a to takto:

I. etapa: křižovatka ulic U Červeného kostela, E. Dvořákové a Zemská (ul. E. Dvořákové a Zemská mezi ul. J. Koziny směrem kČervenému kostelu budou slepé – trolejbusům bude průjezd umožněn)

Termín uzavírky od 15.2.2008 do 28.3.2008

II. etapa: ulice U Červeného kostela od Masarykovy třídy po ul. Riegrova (podél obchodů)

Termín uzavírky od 1.4.2008 do 21.6.2008

III. etapa: ulice U Červeného kostela od křižovatky E. Dvořákové x Zemská po ul Riegrova (podél speciální školy)

Termín uzavírky od 23.6.2008 do 15.8.2008

Nařizuje se objížďka po této trase: I. etapa: ul. Stanová, U Červeného kostela, II. a III. etapa: ul. U Červeného kostela – zobousměrněná větev podél panelové zástavby do ul. E. Dvořákové


Provoz MHD bude zachován, zastávky budou přesunuty ve II. a III. etapě – informace budou vdostatečném předstihu na označnících.

Průjezd do ul. Riegrova bude vždy zachován.

Mapičku uzavírek je možné najít na stránkách města v Internetu: ZDE (v příloze na úřední desce, kde je oznámení o uzavírce)

Připravujeme další podrobnosti