Od začátku příštího roku tak budou moci občané předkládat návrhy projektů na oživení města. V rozpočtu bude na realizaci vítězných návrhů obyvatel vyčleněna částka ve výši jeden milion korun s tím, že náklady na jeden projekt nesmí přesáhnout částku ve výši 250 tisíc korun.