Mezi základní požadavky, které musí uchazeč splňovat, patří vysokoškolské vzdělání v oblasti ekonomie, práva, techniky nebo lékařství, zkušenosti s vedením a řízením zaměstnanců, zkušenosti s řízením kvality poskytované péče ve zdravotnických zařízení, manažerské, organizační a řídící schopnosti, časová flexibilita a vysoké pracovní nasazení.

Zároveň je nezbytné, aby dotyčný disponoval znalostmi obecně závazných právních předpisů souvisejících s vykonávanou funkcí, občanskou a morální bezúhonností. Termín pro podání přihlášek do výběrového řízení je 28. února 2023. Pohovory s uchazeči budou následovat v průběhu měsíce března.