Podmínky pro získání finančního příspěvku na zkvalitnění života zdravotně postiženého nezletilého dítěte, které je držitelem ZTP nebo ZTP/P, průkazu mimořádných výhod pro těžce zdravotně postižené občany, kterým byl přiznán II. a III. stupeň mimořádných výhod upravují Pravidla pro poskytování dotace pro zdravotně postižené nezletilé děti.

Pravidla pro poskytování dotace včetně formuláře žádosti jsou dostupné na informačním serveru města Bíliny, webových stránkách Města Bíliny www.bilina.cz. Další info získáte v kanceláři č. 207 nebo č. 208 na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Bílině. Kontaktovat je můžete i na 417 810 910 a 417 810 925.