V Bílině by zatím neměla vzniknout nová herna. Stávající provozovny dobíhají v rámci povolení. Alespoň takto to nařizuje nová vyhláška, kterou odsouhlasili ve čtvrtek večer na svém jednání zastupitelé v Bílině.

Ovšem má jít pouze o dočasné řešení do konce roku. Pak by měla být vydána nová vyhláška, která bude hazard v Bílině regulovat a to podle zcela jasně stanovených pravidel, která se musejí vytvořit.

Zákazovou vyhlášku na herny a kasina už vydalo v roce 2013 předchozí zastupitelstvo, ale také v ní jasně vymezilo ulice, kde herny mohou být. Jenže takové místní omezení se nelíbilo úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Proto byla připravena ke schválení nová upravená vyhláška, která prošla právě ve čtvrtek a která zakazuje hazard na celém území města. Ovšem s tím, že stávající herny dožijí dle již dříve vydaného individuálního povolení. To vesměs končí příští rok. Nové zatím vznikat nebudou.

S důrazem na slovo zatím, protože, jak již bylo uvedeno, ve čtvrtek schválená vyhláška má dočasný charakter. „Je to na přechodné období do konce roku. Do té doby bychom měli přijmout v zastupitelstvu novu obecně závaznou vyhlášku, která by měla hazard regulovat, ne plošně zakazovat," vysvětluje zastupitel Petr Rosenkranz.

Podle něj by měly být vytvořeny jasně dané přísné podmínky. Subjekt, který jim pak vyhoví, by mohl v Bílině v oblasti hazardu podnikat. „Příklad bychom si mohli vzít třeba z Teplic," podotýká. „Můžeme jít cestou nějakých smluv či deklarací, kde se provozovatelé zaváží dobrovolně nad rámec svých zákonných povinností třeba k provádění hlubších kontrol, k udržování větší vzájemné spolupráce s městskou policií a podobně. A kdo pak tomu vyhoví, tak může povolení od města získat."

Vše se nyní ale musí nejprve procesně připravit a schválit. Do té doby, než bude nová vyhláška, platí stop stav. (pem)