Kvůli bezpečnosti obyvatel tam město ve spolupráci s myslivci provádí odlov. Jeden takový se uskutečnil minulou něděli. Další termíny odlovu budou průběžně upřesněné na webových stránkách města.

Divoká prasata se do města stahují za potravou, kterou představuje biologický odpad ze zahrádek, případně zbytky potravin uložené mimo určená místa některými obyvateli.