"Částečně tak vyřešíme problém s parkováním na sídlišti, který je tam dlouhodobý. Řidičům by se tedy mělo ulevit," uvedla místostarostka Zuzana Bařtipánová.

Parkoviště s kolmým stáním bude vybudováno podél silnice v délce 120 metrů a šířce 2,7 metru. Místa budou určená pro osobní automobily, dvě místa pro vozy s kartou ZTP. Povrch bude asfaltobetonový.

Při výstavbě parkoviště se zruší chodník pro pěší, ale nahradí ho nový, který bude lemovat parkovací plochu a bude navazovat na stávající chodník. "Předpokládáme, že se s výstavbou začne ještě letos, v závislosti na klimatických podmínkách," doplnila Jana Herzingerová z odboru nemovitostí a investic. (pn)