Přebývá převážně na vysokých stromech, takže umí dobře šplhat. Je býložravý a dá se dobře ochočit tak, že se nechá krmit z ruky. Gymnázium ho získalo jako dar od soukromého chovatele. (lš)