V důsledku této opravy bude v časovém období 13.00 - 16.00 hodin přerušena dodávka elektrické energie do pavilonu, bez možnosti využití náhradního zdroje energie.

"O trpělivost žádáme pacienty, kteří budou v sobotu 13. října potřebovat zprávy z ambulancí chirurgických oborů, ty bude možno vydat až po obnově dodávky energie," požádal ředitel zdravotní péče Krajské zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice Tomáš Hrubý.

Odstávka bude řešena jak organizačními změnami uvnitř nemocnice, tak také krátkodobým uzavřením některých zdravotnických pracovišť a směřováním pacientů v rámci společnosti Krajská zdravotní, a. s., mimo teplickou nemocnici.

„V souvislosti s touto opravou je nutno v sobotu 13. října od půlnoci do šestnácti hodin uzavřít porodní sál a odklánět rodičky mimo Teplice, od deseti do šestnácti přerušit příjem pacientů, u nichž je předpoklad provedení neodkladného operačního výkonu a od osmi do šestnácti hodin zastavit příjem pacientů vyžadující resuscitační péči na anesteziologicko-resuscitačním oddělení teplické nemocnice. Pacienti budou transportováni do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem,“ uvedl Hrubý s tím, že diagnosticko-léčebný proces nebude narušený.

Provoz laboratorního a RTG komplementu bude zajištěn beze změn.

Odstávkou budou dotčena tato oddělení:Ø  příjmové chirurgické ambulance,
Ø  chirurgická lůžková stanice včetně jednotky intenzivní péče,
Ø  gynekologicko-porodnické oddělení,
Ø  stanice patologických novorozenců,
Ø  ortopedické oddělení,
Ø  urologické oddělení,
Ø  anesteziologicko-resuscitační oddělení