Slavnostního odhalení se zúčastnil starosta Bíliny Josef Horáček, který zároveň poděkoval všem, kteří se podíleli na realizaci pamětní desky tohoto významného bílinského rodáka. Přítomni celému aktu na náměstí byli členové občanského sdružení Bílina 2006, někteří bílinští zastupitelé a další hosté. Pozvání přijali také potomci Gustava Waltera.

Umístění desky právě na škole, která se věnuje umění, je více než symbolické a také to je vlastně vhodný dar k jejímu výročí. Součástí desky je reliéf.
Paraelně byla zahájena výstava

Zájemci o historii ale také pamětníci si teď mohou prohlédnout nepochybně unikátní výstavu v prostoru U kostela, která mapuje mimo jiného především historii lidí žijících v Bílině před druhou světovou válkou.