„Dobrá ekonomická kondice firmy a také snaha přitáhnout a udržet si kvalitní pracovní sílu nás vedly k významnému navýšení dělnických mezd v následujícím roce. První růst pocítí naši lidé již ve výplatách za březen. Cílem je během let 2017 a 2018 zvýšit průměrnou dělnickou mzdu o 13 procent. Jsem rád, že jsme s našimi odbory našli takovou míru růstu mezd, kterou zaměstnanci významně pocítí, a zároveň zachováme ekonomickou stabilitu firmy," informoval Luděk Steklý, generální ředitel AGC Automotive Czech.

Pohyblivou složku ve výši minimálně 1000 korun uvidí ve své mzdě všichni zaměstnanci na dělnických profesích nejpozději do začátku roku 2018. „Tato část mzdy bude náležet zaměstnancům bez ohledu na to, jak dlouho ve firmě pracují. Její maximální výše bude záležet na produktivitě práce a také na celkových mzdových prostředcích společnosti," vysvětlil Tomáš Brokeš, personální ředitel AGC Automotive Czech. Zvýšení mezd pocítí i zaměstnanci v administrativě a řízení. Těm vzrostou tarifní mzdy v březnu a následně v lednu 2018 vždy o tři procenta.

AGC Automotive Czech bude také dál rozvíjet svůj rozsáhlý program benefitů. V jeho rámci zaměstnancům přispívá na dovolené, vzdělávací a volnočasové aktivity, organizuje sportovní akce a prázdninové pobyty pro děti zaměstnanců, a také hradí lázeňské pobyty v Poděbradech. „Každoročně posíláme do lázní stovku pracovníků. Letos i v dalších letech počet těchto pobytů zvýšíme o padesát procent," dodal Tomáš Brokeš. (jon)