„Při současném růstu nezaměstnanosti vyvolaném celosvětovou hospodářskou recesí je velmi důležitá aktivní politika zaměstnanosti zaměřená hlavně na zajištění pracovního uplatnění pro obtížně umístitelné osoby, dále na podporu zřizování nových pracovních míst, provádění rekvalifikací, školení a souvisejících poradenských aktivit,“ uvedl Tomáš Raichl z teplického úřadu práce. S podporou aktivní politiky je tak zřizována řada pracovních míst, která by jinak v době ekonomické recese nevznikla. Upřednostňována je podpora míst, u nichž lze předpokládat, že zůstanou zachována i v budoucnu. Aktivní politika zaměstanosti v sobě obsahuje mnoho činností, například poradenství, provádění rekvalifikací či podporu různých pracovních míst. Významnou aplikací aktivní politiky jsou například veřejně prospěšné práce. Úřad práce v Teplicích se každoročně snaží maximálně vyhovět obcím v jejich požadavcích na pracovníky na veřejně prospěšné práce.

Nedílnou součástí APZ, na kterou je v současné době kladen velký důraz, jsou různé poradenské činnosti zaměřené například na získání a udržení zaměstnání, informování o regionálním trhu práce, doporučení vhodných rekvalifikací či jiných forem vzdělávání atd. Do rekvalifikací zařazuje úřad práce především uchazeče a zájemce o zaměstnání, podporuje však i rekvalifikace zaměstnanců, které umožní jejich další pracovní uplatnění. Pro firmy, které mají zájem o odborný rozvoj svých zaměstnanců, je určena finanční podpora poskytovaná v rámci projektu ESF „Vzdělávejte se!“, jehož druhá fáze byla zahájena v srpnu tohoto roku.Na konci letošního roku se nabídka forem aktivní politiky ještě rozšíří. Budou zahájeny další individuální a grantové projekty realizované v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost spolufinancované z ESF, které budou podporovat konkrétní cílové skupiny.

V první řadě se bude jednat o regionální projekty „První šance“, „Cesta“ a „V padesáti nekončíme“ zaměřené na osoby mladé, dlouhodobě nezaměstnané a starší padesáti let.
V období od 1.1.2009 do 31.8.2009 již bylo Úřadem práce v Teplicích v rámci aktivní politiky zaměstnanosti podpořeno celkem 1409 osob. Z nich 323 bylo zařazeno na veřejně prospěšné práce (230 na místa podporovaná z ESF), 297 na společensky účelná pracovní místa (216 na místa podporovaná z ESF), 32 uchazečů se zdravotním postižením bylo umístěno do chráněných pracovních dílen a na chráněná pracovní místa, na 279 osob pracujících v chráněných dílnách a místech byl poskytnut příspěvek na provoz.

Do rekvalifikací bylo zařazeno 195 uchazečů (181 do rekvalifikací podporovaných z ESF) a do poradenských aktivit 218 uchazečů (všechny poradenské aktivity byly podpořeny z ESF). Rekvalifikaci zaměstnanců u stávajících zaměstnavatelů podpořil úřad práce u 17 osob. V rámci projektu ESF „Vzdělávejte se!“ získalo kvalifikaci 48 zaměstnanců tří firem.