Vynášení Morany je lidová tradice, která úzce souvisí s koncem zimy. Morana byla pohanská bohyně zimy zosobňující smrt.