Dubí si od kompostérů slibuje zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem. Tuto službu chce radnice podporovat i nadále. „Loni byl mezi lidmi proveden průzkum zda o kompostéry zdarma stojí. Zájem byl obrovský,“ řekla Daniela Herinková z městského úřadu Dubí. Radnice proto podala žádost o dotaci na kraj. „Projekt pořízení zahradních kompostérů pro rodinné domy v Dubí byl Ústeckým krajem podpořen,“ dodal starosta Dubí Petr Pípal.

V pořízení nádob na biologický odpad, tak už nic nestálo v cestě. Nejprve proběhla soutěž na zhotovitele a na jaře tohoto roku došlo k podepisování smluv o výpůjčce. „Nejméně pět let musí být kompostér umístěn u nemovitosti uvedené ve smlouvě. Po této lhůtě přejde do vlastnictví vypůjčitele,“ vysvětlila Herinková. Kraj na tuto akci vyčlenil půl milionu korun, ale čerpaná částka byla ve finále nižší. Finanční spoluúčast Dubí je zhruba 50 procent.

Lidé si mohli vybrat ze tří velikostí kompostérů a to úměrně k rozloze svého pozemku. K dispozici byly nádoby o objemu 800, 1050 a 1400 litrů. „Vyrobeny jsou z kvalitního silnostěnného materiálu,“ podotkla Herinková. Občané do nádob mohou ukládat listí, trávu či zbytky jídla z kuchyně. To vše se v kompostéru postupně přemění v humus, který lze využít na zahrádce coby hnojivo třeba pod květiny či zeleninu.

„Díky dotovaným kompostérům dojde ke zkvalitnění systému nakládání s komunálním odpadem. Navíc by i mělo ubýt černých skládek, protože někteří lidé vyváželi trávu kamsi za plot. To snad už teď odpadne,“ doplnil Pípal. Příští rok na jaře, pakliže město opět uspěje s žádostí o dotaci na kraji, by mělo proběhnout druhé kolo rozdávání kompostérů.