Principem těchto her je setkání dvou různých generací. A proto se jednotlivá družstva skládají vždy ze tří seniorů a tří dětí. Velmi nás potěšilo, jak byly děti k seniorům ohleduplné a jak jim byly nápomocné.

POHÁDKOVÁ TÉMATIKA

Akce se zúčastnilo 11 družstev z celého kraje. Přičemž tři týmy jsou domácí a osm jich přijelo ze spřátelených domovů. Družstva seniorů doplnily děti ze základní školy v Dubí 2. Počasí bylo slunečné a bez mráčků, tak jsme mohli některé disciplíny umístit do venkovních prostor, což bylo příjemným zpestřením. Všichni účastníci soutěžili, seč jim síly stačily a personál se činil, aby vše proběhlo hladce a účastníci se u nás dobře cítili.

Letošní hry byly s pohádkovou tematikou. Soutěžilo se v osmi pohádkových disciplínách. Ještě před vyhlášením výsledků vystoupil kouzelník Waldini, který děti vtáhl do pohádkového světa kouzel.

Po skončení jeho vystoupení, se všichni dozvěděli, že první místo vybojovalo družstvo z DPS v Meziboří. Druhé místo získal tým ze ZŠ v Dubí 2 a na třetím místě se umístilo družstvo ze Senior centra Pohoda.

DOUBRAVANKA MĚLA ÚSPĚCH

Odpolední program pokračoval vystoupením dechové skupiny Doubravanka, která sklidila velký úspěch. Tančilo se, klábosilo, zpívalo a poslouchalo. Kdo nechtěl tančit, tak se alespoň pohupoval do rytmu.

Všem se akce velmi líbila a úsměvy na jejich tvářích nám to jen potvrzovaly. Každý z nás, kdo se na přípravě podílel, si odnesl dobrý pocit dobře odvedené práce a spoustu energie, kterou nám dodaly úsměvy všech kolem nás.

Všem účastníkům děkujeme, že nás navštívili, že čestně soutěžili, personálu za jeho nasazení a ochotu. Děkujeme tedy a těšíme se zase na příští rok.

Kateřina Zemanová