Toto centrum vzniklo na základě systémového projektu spolufinancovaného ESF a státním rozpočtem ČR. Svou činností se zaměřuje na práci s učiteli na školách v Ústeckém a Libereckém kraji, kde podporuje nastavení podmínek pro inkluzivní vzdělávání s cílem usnadnit spolupráci učitelů a žáků tak, aby byly uspokojeny potřeby všech vzdělávaných.

„Na každém z devíti center, která díky tomuto projektu MŠMT ČR vznikla, pracuje tým odborníků. Ti mohou učitelům pomoci při práci s dětmi s potřebou podpůrných opatření, ať už jde o děti nadané, zdravotně postižené či například žáky - cizince“, uvedla koordinátorka mosteckého centra Mgr. Hana Schambergerová.

Učitelé zapojených škol tak mají možnost využít služeb speciálního pedagoga, psychologa, didaktika, sociálního pracovníka, ale i projektového manažera či kulturního antropologa.

TEPLICKÝ DENÍK JE NA FACEBOOKU - STAŇTE SE JEHO FANOUŠKEM ZDE

„Kromě odborného poradenství a metodické podpory školám poskytujeme mj. také přednáškovou a osvětovou činnost, seznamujeme učitele s pojmem inkluze a pozitivními efekty inkluzivního vzdělávání, jako například dnes tady na gymnáziu v Dubí“, doplnila ještě koordinátorka centra.

A co si ze semináře odnášejí pedagogové Gymnázia J. A. Komenského? Zejména oceňují zábavnou interaktivní formu a možnost aktivního zapojení, pozitivně hodnotí ozřejmění hranic mezi pojmy segregace – integrace - inkluze i bližší seznámení s charakteristikami samotného inkluzivního přístupu ke vzdělávání svých žáků a studentů. (red)