Každý, kdo chápe smysl těch dnů, jistě neopomene navštívit hřbitov, kde odpočívají jeho předkové nebo přátelé. Ozdobením hrobů a tichou vzpomínkou se přenese do časů, kdy ti blízcí, kteří tam odpočívají, byli s ním a dávali smysl jeho dřívějším dnům. Možná vzpomene i na ty, kteří v dávných časech těm blízkým předcházeli neznámí, ale přece existující, bez nichž by nebylo existence současníků.

Loni Město Dubí našlo cestu, jak dát dušičkovému vzpomínání nový rozměr. V chrámu Panny Marie uspořádalo dušičkový koncert s duchovní předmluvou. Gruberovo Requiem a další duchovní skladby umocnily pocity, které posluchače provázely předtím na místa posledního odpočinku blízkých. Bylo to zřejmě správné nakročení k blížící se době adventní a k radostným oslavám Vánoc.

Patrně lze již hovořit o vznikající ušlechtilé tradici. Město Dubí zve všechny na dušičkový koncert i letos. V kostele Panny Marie v Dubí 1 budou vítáni všichni, kdo se chtějí alespoň na chvíli povznést nad starosti všedních dnů a při poslechu krásné hudby vzpomenout na ty, kteří již nejsou mezi námi. Jako minulý rok vystoupí opět Brixiho komorní soubor Teplice řízený sbormistrem a dirigentem Markem Müllerem. Vstup na koncert je bezplatný.

MILOSLAV GLOSER