Celý článek z novin ministerstva práce a sociálních věcí

 

Poslední den roku 2007 skončila platnost některých občanských průkazů (OP) vydaných do 31. prosince 1998. Výjimkou jsou občanské průkazy lidí narozených před 1. lednem 1936, které mají uvedenou platnost „bez omezení“. Tyto OP budou platit i nadále.

Pracovníci České pošty, kteří vyplácejí v hotovosti důchody, musí kontrolovat totožnost důchodce podle platného osobního dokladu s fotografi í. V souvislosti s výše uvedenými legislativními změnami by tak mohli penzisté, kteří si ještě nevyměnili staré občanské průkazy za nové, zůstat od 1. ledna 2008 bez důchodu. Aby se tak nestalo, inicioval ministr práce a sociálních věcí Petr Nečas jednání s ministrem vnitra Ivanem Langerem. Výsledkem jednání je dohoda zohledňující potřeby veřejnosti. Spočívá v tom, že Česká pošta bude do března 2008 vyplácet důchody i na občanské průkazy, jejichž platnost podle dříve uvedených právních předpisů skončila k 31. 12. 2007.

Díky vstřícnému kroku obou resortů tak nezůstanou lidé pobírající důchod v lednu 2008 bez finančních prostředků. Uvedené platí do konce března
2008. Pokud se důchodce pobírající důchod v hotovosti neprokáže platným občanským průkazem ani v dubnu 2008, poštovní pracovník mu důchod nevyplatí a uloží ho v České poště. Nevyplacené důchody tam zůstávají tři měsíce, v tomto případě tedy nejdéle do června 2008. Po uplynutí uvedené doby vrátí Česká pošta finanční prostředky na nevyplacené důchody České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). O případnou zpětnou výplatu důchodu je pak třeba žádat přímo ČSSZ. O peníze klienti v žádném případě nepřijdou, celý proces obnovení pravidelné výplaty důchodu se ale musí znovu opakovat.

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR proto doporučuje, aby si důchodci bez platného občanského průkazu co nejdříve požádali o vydání.