Ošetřeno bude celé katastrální území Duchcova tedy zelené plochy, sklepy budov a obytných domů. Deratizace probíhá v období od počátku měsíce dubna až do konce května.

Nástrahy budou umístěny do deratizačních staniček s výstražnou etiketou. V době provádění deratizace je nutné vodit psy na vodítku. Dojde-li v důsledku nepozornosti občanů k případnému požití deratizačního přípravku, je nutné vyhledat lékaře.