V Hrobčicích, v úseku čp. 93 až čp. 28, vyměňuje Severočeská vodárenská společnost (SVS) dožilý poruchový vodovod pro cca 330 napojených obyvatel. Vodovod z roku 1964 je již dožilý s velkým počtem poruch. S ohledem na špatný technický stav, na četné stížnosti zásobených obyvatel, a písemnou žádost starostky, rozhodla SVS o zařazení stavby do letošního investičního plánu, a provedení rekonstrukce vodovodu v délce 572 metrů. Práce mají skončit v červenci.