„Zákonnou povinnost mít dobrovolné hasiče jsme od roku 2008 řešili společnou jednotkou s obcí Měrunice na základě Smlouvy o zajištění plnění úkolů na úseku požární ochrany zřízením společné jednotky požární ochrany mezi Obcí Měrunice a Obcí Hrobčice," řekla starostka Hrobčic Jana Syslová a dodala:

NÁROKY MĚRUNIC NEÚMĚRNĚ ROSTLY

„Finanční nároky Měrunic neúnosně rostly a proto jsme se rozhodli zřídit vlastní dobrovolné hasiče. Okolní obce na společnou jednotku přispívají od 15 do 30 tisíc korun ročně. Naše obec ale měla letos zaplatit 180 tisíc, což je nereálné. Doposud jsme neměli k dispozici prostory ani techniku. Prostory nyní máme, takže za tyto prostředky raději budeme zhodnocovat vlastní majetek."

V minulém roce obec koupila areál bývalé tvrze v Hrobčicích čp. 29. Vedení ho chce postupně přebudovat na samosprávné a komunitní centrum.

„Bude tam prostor pro veškeré aktivity, který u nás zatím stále chybí. To znamená pro multifunkční kulturní dům s rekultivačním infocentrem, hasičárnu, sběrný dvůr se zázemím pro technické služby."

Hrobčice připravují projekty na rekonstrukci prostor budoucí hasičárny. „Náklady předpokládáme zhruba pět milionů korun a realizaci v horizontu tří let," dodala Syslová.

Sbor není jenom o technice a zázemí, ale o samotných hasičích. Obec proto vyhlásila nábor členů. Členové musí být starší 18ti let a zdravotně způsobilí. Základní počet jednotky činí 9 členů 1 velitel jednotky, 2 velitelé družstva, 2 strojníci (řidič sk. C) a 4 hasiči.

„Termíny náborů jsou ve dnech 24. dubna od 16.00 hodin a 10. května od 16.00 hodin na obecním úřadě v Hrobčicích," nechala se slyšet starostka obce.