Podle informací, které jsou uveřejněny na úřední desce města, bude v ulici nově 34 nových odstavných stání pro osobní automobily. Součástí prací v této ulici bude také obnova stávajícího dopravního značení v počtu 95 odstavných míst, vybudování nových ploch pro nádoby na odpad a úpravy obslužné komunikace a zeleně v ulici.

Obyvatelé v ulici to vítají. Nikdo nepodal na úřadě připomínku, tudíž bylo vydáno rozhodnutí o umístění stavby. Město teď bude hledat firmu, která to udělá. (re)