K největším investicím pro letošní rok patří úprava komunikací, ale ne až tolik z hlediska oprav, nýbrž dopravních omezení. Starosta například zmínil instalaci dvou zpomalovacích retardérů na problémová místa v katastru, kde se jezdí rychle. Schváleny jsou také přechody pro chodce s nasvícenou signalizací. Zpracovává se také úprava křižovatky „U Králů“, při výjezdu na Střelnou a rozpracovaná je křižovatka na Kamenném pahorku, odbočka na Barboru. Město zde chce kruhový objezd.

„Jde určitě o nejvíce nebezpečnou křižovatku na katastru města Košťany. V minulosti se zde stalo už hodně nehod,“ nechal se slyšet Roman Poláček, který městem projíždí každý den do práce.

Takže rozpočet je v Košťanech schválený. „Připravovali jsme ho s předčasem a to zhruba dva měsíce. Bylo nám jasné, že daňová výtěžnost pro tento rok neskýtá nic výrazného. Předpokládali jsme určitý úbytek financí, takže jsme se na to připravovali už v loňském roce,“ říká Voháňka.
V Košťanech nyní sondují také ohledně obecních nemovitostí, které by se mohly prodat do soukromých rukou. „Takže to by mohly být další zdroje peněz. Prodáme vybrané objekty, kterých se chceme tzv. zbavit. Vše se zatím připravuje. Prodáme to jednotlivým nájemníkům a nebo lidem, kteří projeví zájem,“ podotýká starosta.

Je přesvědčen, že rozpočet města je naplněn dostatečně. „Dokonce bych řekl, že jsme na tom o něco lépe něž vloni, protože značná část je krytá právě vlastními zdroji. Nejsme závislí na daňové výtěžnosti,“ uzavírá Voháňka.