Nezaměstnaní by také mohli najít uplatnění ve velkých podnicích se státní účastí, jako jsou třeba Lesy ČR nebo České dráhy, dodala generální ředitelka Úřadu práce ČR Marie Bílková. Nezaměstnanost je v Ústeckém kraji nejvyšší z celé země, v lednu činila 11,9 procenta. Bez práce tam bylo 68.393 lidí.
Bubeníček uvedl, že rada například projednávala možné mechanismy, jak přivést do kraje peníze z Úřadu práce. "Bavili jsme se i o tom, tak, jak jsme to udělali už v minulém roce, opět využít příspěvkové organizace kraje a organizace, které zřizuje Ústecký kraj. Že by se tam dala zřídit nová pracovní místa," řekl Bubeníček.
Bílková dodala, že krokem ke zvýšení zaměstnanosti je také vyhledávání pracovních míst, která v zásadě existují, ale nejsou obsazená, protože pro zaměstnavatele není jejich výkon rentabilní. "To by se dalo řešit zejména u firem, které mají nějakou státní účast, tím, že bychom se domluvili s jejich vedením a oni by tyto práce zajišťovali pomocí našich uchazečů. Mám na mysli například Lesy (Lesy ČR), všechna možná Povodí, například i České dráhy," dodala Bílková. Podle ní by tímto způsobem mohlo po celé zemi přibýt tisíce až desetitisíce pracovních míst. Byla by státem dotována stejně, jako je tomu v soukromém sektoru.
Předseda rady a europoslanec Richard Falbr (ČSSD) dodal, že zvýšení zaměstnanosti v Ústeckém kraji je závislé také na úspěšnosti v jednání s novými investory, například v průmyslové zóně Triangle. Ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová Tominová (ČSSD) podotkla, že nová pracovní místa by měla vznikat především přirozeně, díky rostoucí ekonomice, systém politiky aktivní zaměstnanosti by měl být jen podpůrným prostředkem.(čtk)