Hlavní podíl na úbytku obyvatel má migrace, která připravila kraj za první tři měsíce o 191 obyvatel. I letos má naopak pozitivní přirozený přírůstek, živě narozených bylo o 56 více než zemřelých.

Přesto si ve srovnání s ostatními polepšil. V minulých letech totiž míval spolu s Karlovarským a Moravskoslezským krajem největší úbytek, zatímco letos skončil zhruba uprostřed pomyslného žebříčku. V absolutních počtech je devátý ze čtrnácti, při zohlednění nestejného počtu obyvatel dokonce osmý.
V celém Česku přitom už sedmý rok v řadě přibývalo obyvatel, podle předběžné bilance jich v zemi žije už 10,509.377. Změnily se ale příčiny růstu, téměř ustal příliv přistěhovalců a naopak se obnovil přirozený přírůstek.

V rámci kraje přitom panují značné rozdíly. Nejvíce lidí ubylo na Děčínsku, které přišlo i přes poměrně vysokou porodnost o 125 obyvatel, lidé se ve větším měřítku stěhují ale i z Mostecka a Chomutovska. Zbylé okresy naopak zaznamenávají mírný přírůstek. Raritou je i vysoká porodnost na Lounsku, kde se za první tři měsíce narodilo 290 dětí; to je vzhledem k počtu obyvatel skoro nejvíc v Česku. Víc dětí už se rodí jen v okolí Prahy, kam se zpravidla stěhují lidé v době zakládání rodiny.

Nejvýraznějším specifikem Ústeckého kraje je dlouhodobě větší obměna obyvatel, v poměru počtu narozených na počet obyvatel patří i nadále k nejproduktivnějším, v potu zemřelých dokonce vede. Na 1000 obyvatel kraje vloni připadalo 11 zemřelých.