„Tímto projektem získáme nové komunitní centrum s víceúčelovým využitím pro nejrůznější vzdělávací, sociální, kulturní, zájmové a výchovné aktivity. Pod jednou střechou se zde budou scházet ke své volnočasové a zájmové činnosti nejrůznější samostatné kroužky, skupiny, tvůrčí dílny, spolky,“ uvádí radní a zároveň předseda komise pro rozvoj Václav Šanda. I když je to projekt nákladný, bude stát přes 50 milionů korun, financování je zajištěné především z prostředků Evropské unie, programu IROP a Ministerstva pro místní rozvoj.