Je pondělí, devět hodin, a v Krupce začíná březnové jednání zastupitelstva, s hlavním bodem projednání rozpočtu města. Na začátku je atmosféra poklidná. Starosta vítá přítomné, čímž schůzi zahajuje. Po dvou hodinách je hotovo. Rozpočet prošel. Ostatně v Krupce to jinak dopadnout ani nemohlo.

O tom, že návrh radou doporučeného rozpočtu v zastupitelstvu prošel, jsme informovali v Deníku už v úterý. Dnes se vracíme k průběhu jednání, které místy zpestřily slovní přestřelky. Třeba v momentě, kdy se na paškál dostala obnova hradeb města, s tím související kontrola komise z UNESCo a také nová garáž tajemníka města Františka Růžičky. Nutno podotknout, který bydlí prakticky v sousedství hradu, v historické lokalitě. Tedy podléhá rovněž ostřejší kontrole památkářů…

Opozice okolo zastupitele Pavla Malečka ho napadla, ohledně stavebních úprav garáže. Růžička však kontroval tím, že má na to všechna potřebná povolení. A trochu mu ruply nervy… „A už se uklidni. Nebo si to vyřídíme jako chlapi. Svůj barák jsi postavil z ukradených peněz," pronesl rázně směrem k Pavlu Malečkovi. Sál toto počínání ocenil smíchem s potleskem. Situaci musel uklidňovat starosta.

Pojďme ale k hlavnímu průběhu. Byla to právě opozice z řad Zdravá Krupka, která kritizovala vedení města za to, že správně nezveřejnilo připravený rozpočet na úřední desce, nebo na webových stránkách. Veřejnost tak nedostala podle nich možnost se vyjádřit. „Je to mlžení. Starosta věděl dopředu, jak schvalování rozpočtu skončí. A aby nevěděl, když má zpracovanou valnou část zastupitelstva," píše se na stránkách strany Zdravá Krupka, kde je také odkaz na videozáznam celého zasedání zastupitelů.

Zdeněk Matouš coby starosta města ale jakékoliv jeho pochybení či podřízených pracovníků popírá. V ruce má zprávu z krajského úřadu, která v souvislosti se zveřejněním či přípravou rozpočtu pro jednání nehovoří negativně.

I tak se ale opoziční zastupitelé pokusili navrhnout, aby byl celý návrh rozpočtu stažen z jednání, následně nově a především detailně zveřejněn, a teprve poté schvalován. „Podávali jsme v této souvislosti stížnost na krajský úřad," podotkl Pavel Maleček. Nicméně i on už předem věděl, že jeho protinávrhy nemůžou projít zastupitelstvem. Při rozložení sil: opozice tři hlasy a zbytek patnáct, to bylo evidentní.

Ostatně podobně dopadlo také dalších sedm návrhů na doplnění programu jednání, se kterými společně s Pavlem Malečkem přišli Rostislav Příhoda a Miloslava Bačová. Neprošel ani navrhovaný bod, aby se zastupitelé zabývali námitkami dvou set občanů zastoupených právě ing. Malečkem ohledně územního plánu města. Většina zastupitelů byla také proti tomu, aby se v pondělí na radnici v Krupce hovořilo o průběhu vyšetřování zneužití povodňových dotací v Krupce. Nutno ale pro vyvážení podotknout, že tato věc je stále v rukou policie, která celou záležitost prošetřuje, bez dílčího sdělení výsledku.

„Žádné informace se nekonaly. Všechny naše návrhy do jednoho byly vedením města podpořeným poslušnou částí zastupitelstva zamítnuty," píší po jednání pro své příznivce na webu představitelé Zdravé Krupky. Doplňují to podle nich jasně vyznívajícím poselstvím: „Nic se nedozvíte, nic vám do toho není. Město patří nám a basta!"

Zdeněk Matouš takovéto jednání označuje za populistické. Většinou zastupitelů schválený rozpočet ve výši přibližně 170 milionů korun na příjmové i výdajové složce označuje za dobře připravený. Hovoří o tom, že není jednoduché předem kalkulovat. „Je to jako když hrajete karty," říká.

„Něco si navrhnete, připravíte, ale pak stejně musíte reálně vycházet ze skutečných peněz, které během roku přijdou. Daně, dotace a další."

S napadáním ze strany stoupenců Zdravé Krupky, že byl rozpočet nějak zatajován před občany města, nesouhlasí ani Marie Brožová, vedoucí finančního odboru krupské radnice: „Úplný návrh rozpočtu s patřičným členěním byl zveřejněn dálkovým přístupem přesně v souladu se zákonem," řekla v rámci projednávání na pondělním zastupitelstvu.

Na vlastní schvalování rozpočtu se dostalo v pondělí až po přestávce, když už zastupitelé měli za sebou majetkové záležitosti, prodeje a směny pozemků. Bouřlivou diskuzi utnul starosta, který dal jasný pokyn k hlasování. Rozpočet prošel, i když opozice byla proti. Ovšem marně.

Zmiňme tedy v závěru ještě trocha čísel. Rozpočet je koncipován jako vyrovnaný. 167 640 400 na příjmové straně. Výdaje ve výši 165 300 400. Rozdíl v přebytku je částka určená na splácení úvěrů města.